Hot News
Home / Hồ Chí Minh / Bảo Trì Cơ Điện & Cơ Khí (Pv qua tết Nv) – Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành, Hồ Chí Minh, Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí | Việc Làm, Tìm Việc, Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm

Bảo Trì Cơ Điện & Cơ Khí (Pv qua tết Nv) – Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành, Hồ Chí Minh, Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí | Việc Làm, Tìm Việc, Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm

– Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc, công cụ dụng cụ của nhà máy

– Gia công công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất

– Thực hiện đúng nhiệm vụ được giao và khi có yêu cầu của cấp trên

– Triển khai phối hợp công việc với các thành viên trong nhóm, tổ

– Hoàn thành nhiệm vụ theo đúng thời gian quy định

– Báo cáo công việc phụ trách với cấp quản lý trực tiếp

– Đề xuất các phương án cải tiến để phục vụ sản xuất

– Tốt nghiệp từ thợ bậc 3/7 trở lên ngành điện điện tử/ Cơ khí/ kỹ thuật ứng dụng

– Chịu khó, tinh thần học hiểu cao

– Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo, dụng cụ kiểm tra chuyên ngành

– Ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm bảo trì máy trong ngành chế biến gỗ

– Phỏng vấn trước tết => Sau tết sẽ nhận việc (Phỏng vấn trước hồ sơ sẽ bổ sung ở ngày nhận việc)