Hot News
Home / Hồ Chí Minh / Chuyên Viên Đào Tạo

Chuyên Viên Đào Tạo

Công ty: Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)
Ngành nghề việc làm:

Giáo dục / Đào tạo / Thư viện

Mô tả: – Đào tạo hội nhập NV mới gia nhập công ty hiểu được văn hóa , nội quy lao động để họ có thể hòa nhập và nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc đồng thời nâng cao năng lực và vai trò của CBNV trong công ty
– Xây dựng kế hoạch đào tạo năm, quý, tháng. Xây dựng các chương trình đào tạo, huấn …
Lương:
Thương lượng
Địa điểm:
Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 10/05/2018