Hot News
Home / Hồ Chí Minh / Chuyên Viên Đào Tạo Sales_Trainer Specialist

Chuyên Viên Đào Tạo Sales_Trainer Specialist

Công ty: FE Credit
Ngành nghề việc làm:

Dịch vụ khách hàng
,
Giáo dục / Đào tạo / Thư viện

Mô tả: – Conduct training needs analysis for salesmen & sales leadership training programs
– Design & conduct sales & sales leadership training programs
– Participate in the development of high quality training programs for leaders
– Participate in understanding the business needs and gain more speciali…
Lương:
Thương lượng
Địa điểm:
Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 16/05/2018