Hot News
Home / Hồ Chí Minh / Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng Phê Duyệt Tín Dụng

Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng Phê Duyệt Tín Dụng

Công ty: FE Credit
Ngành nghề việc làm:

Ngân hàng / Chứng khoán
,
Tài chính / Đầu tư

Mô tả: – Kiểm soát chất lượng của nhân viên trong quá trình thẩm định đảm bảo việc xét duyệt được thực hiện một cách đầy đủ và chính xác.
– Kết hợp với các phòng ban liên quan đề xuất các giải pháp đảm bảo hiệu quả và giảm thiểu sai sót trong hoạt động thẩm định.
– Báo cáo hằng ngày hoặc định kỳ đảm bảo…
Lương:
Cạnh tranh
Địa điểm:
Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 06/01/2018