Hot News
Home / Hồ Chí Minh / Chuyên Viên Tố Tụng – Thu Hồi Nợ (Tp.HCM)

Chuyên Viên Tố Tụng – Thu Hồi Nợ (Tp.HCM)

Công ty: FE Credit
Ngành nghề việc làm:

Ngân hàng / Chứng khoán
,
Pháp lý / Luật
,
Tài chính / Đầu tư

Mô tả: – Có trách nhiệm xử lý các hồ sơ tại bộ phận Pháp lý và chuẩn bị hồ sơ tố tụng theo yêu cầu của Toà án dân sự
– Đại diện cho công ty trong quá trình tranh tụng tại tòa án dân sự tại địa phương hoặc một số tỉnh lân cận khi có yêu cầu
– Làm việc trực tiếp với khách hàng và yêu cầu thanh toán nợ tồn …
Lương:
Cạnh tranh
Địa điểm:
Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 13/01/2018