Hot News
Home / Hồ Chí Minh / Chuyên Viên Tuyển Dụng

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Công ty: Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)
Ngành nghề việc làm:

Thư ký / Hành chánh
,
Nhân sự

Mô tả: * Lập kế hoạch Tuyển dụng theo định kỳ
– Tổng hợp phiếu YCTD từ các phòng ban
– Đối chiếu thông tin trong phiếu với bảng MTCV, định biên nhân sự từng phòng ban ghi chú và trình BGĐ phê duyệt
* Thực hiện công tác Tuyển dụng đảm bảo tuyển đúng người và bố trí đúng việc theo thời hạn được yêu cầu

Lương:
10,000,000VNĐ

15,000,000VNĐ

Địa điểm:
Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 12/07/2018