Hot News
Home / Hồ Chí Minh / Chuyên Viên Tuyển Dụng Sales (TP.HCM) – Công Ty CP DV Và ĐT Đất Xanh Đông Nam Bộ, Hồ Chí Minh, Thư ký / Hành chánh | Việc Làm, Tìm Việc, Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm

Chuyên Viên Tuyển Dụng Sales (TP.HCM) – Công Ty CP DV Và ĐT Đất Xanh Đông Nam Bộ, Hồ Chí Minh, Thư ký / Hành chánh | Việc Làm, Tìm Việc, Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm

* Nhiệm vụ chính

– Lập kế hoạch (định biên, tuyển dụng, săn tìm) và thực hiện tuyển dụng theo quy trình cho các Khối phòng ban.

– Tham gia các công việc trong quy trình tuyển dụng: tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban, trình duyệt yêu cầu tuyển dụng, thông báo tuyển dụng, tìm kiếm hồ sơ ứng viên, sàng lọc hồ sơ, liên lạc với ứng viên, sắp xếp phỏng vấn, liên lạc với người tham khảo của ứng viên, và các công tác liên quan đến quy trình.

– Làm việc với các phòng ban có yêu cầu tuyển dụng để biết rõ những yêu cầu tuyển dụng cho từng vị trí.

– Thỏa thuận với ứng viên về công việc, mức lương, ngày bắt đầu làm việc; Gửi Thư đề nghị công việc cho ứng viên thành công sau phỏng vấn.

– Lập nguồn dữ liệu hồ sơ ứng viên (chưa phỏng vấn, đã phỏng vấn nhưng không thành công, v..v…).

– Cập nhật quy trình tuyển dụng khi được yêu cầu.

– Làm việc và duy trì mối quan hệ tốt với các kênh tuyển dụng khác nhau.

– Làm việc với các phòng ban khác để thiết lập hệ thống mô tả công việc cho từng chức danh.

– Cập nhật kịp thời danh sách các vị trí tuyển dụng cho phòng Nguồn nhân sự (Vị trí, ngày yêu cầu, kênh tuyển dụng sử dụng, ngày xác định được ứng viên thành công, ngày nhân viên mới bắt đầu đi làm, v..v…).

– Thực hiện những công tác khác liên quan đến tuyển dụng do TP.HCNS yêu cầu.

– Báo cáo, thống kê, phân tích tình hình tuyển dụng.

** Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 – 50 Sales/ tháng

* Nhiệm vụ khác:

– Hỗ trợ các công việc liên quan đến hành chính, pháp lý theo yêu cầu của Tp.HCNS.

– Các công việc khác theo sự phân công của Tp.HCNS.

– Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành QTNS, Luật, Hành chính, QTKD

– Trung thực, hòa nhập, cầu tiến, trách nhiệm với công việc

– Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong công tác tuyển dụng, nhân sự

– Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm bên công ty bất động sản.