Hot News
Home / Hồ Chí Minh / Coodinator (Pest Control)

Coodinator (Pest Control)

Công ty: SGS Vietnam Ltd.
Ngành nghề việc làm:

Nông nghiệp / Lâm nghiệp

Mô tả: – Giám sát nhân viên
– Ghi nhận thiết bị/ nguyên liệu tồn trữ hàng tuần
– Huấn luyện cho nhân viên mới
– Các công việc khác được giao
Lương:
Thương lượng
Địa điểm:
Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 06/06/2018