Hot News
Home / Hồ Chí Minh / Designer

Designer

Công ty: CÔNG TY TNHH PROSTAGE
Ngành nghề việc làm:

Nghệ thuật / Thiết kế / Giải trí
,
CNTT – Phần mềm
,
CNTT – Phần cứng / Mạng

Mô tả: – Depending on your skill, we hope you carry out following tasks.
– Top page design of Website.
– The second page design based on the top design of Website.
– Landing page design
– Design other parts such as button and illustration, banner
– Illustration of a charactor
– In addition, des…
Lương:
10,000,000VNĐ

14,000,000VNĐ

Địa điểm:
Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 17/12/2018