Hot News
Home / Hồ Chí Minh / General Accountant

General Accountant

Công ty: CareerLink’s Client
Ngành nghề việc làm:

Kế toán / Kiểm toán
,
Sản xuất / Vận hành sản xuất

Mô tả: – Internal work flow management and innovation. – Budget management. – Risk management. – Daily operation. – Chief accountant assistance.
Lương:
Thương lượng
Địa điểm:
Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 10/07/2018