Hot News
Home / Hồ Chí Minh / Giám Đốc Bán Hàng Khu Vực – ASM (Bắc, Trung, Đông, Tây) – CÔNG TY CỔ PHẦN MASSCOM VIỆT NAM, Hồ Chí Minh, Bán hàng | Việc Làm, Tìm Việc, Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm

Giám Đốc Bán Hàng Khu Vực – ASM (Bắc, Trung, Đông, Tây) – CÔNG TY CỔ PHẦN MASSCOM VIỆT NAM, Hồ Chí Minh, Bán hàng | Việc Làm, Tìm Việc, Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm

– Xây dựng kế hoạch kinh doanh về doanh số, doanh thu theo mục tiêu và định hướng công ty giao trong khu vực quản lý
– Xây dựng, đề xuất mô hình tổ chức kinh doanh, chính sách bán hàng, Qui trình bán hàng, phát triển thị trường, cơ cấu nhân sự thực hiện để nâng cao hiệu quả kinh doanh trong khu vực.
– Tổ chức, quản lý, giám sát các hoạt động kinh doanh của các nhóm kinh doanh trong khu vực được giao đảm bảo vận hành đạt mục tiêu, đúng Qui định, Qui trình
– Xây dựng và đảm bảo việc triển khai các CT hỗ trợ bán hàng, hình ảnh đúng tiến độ, đối tượng và hiệu quả trong khu vực
– Đảm bảo thực hiện các qui định, định mức về công nợ, hàng hóa các tài sản khác của các nhóm thuộc khu vực quản lý
– Đảm bảo việc quản lý nhân sự trong nhóm đúng Qui định, qui trình, kế hoach thực hiện
– Chịu trách nhiệm chính trước Giám đốc bán hàng miền Bắc và Khối kinh doanh về kết quả công việc.
– Chịu trách nhiệm trước Công ty và Pháp luật nếu phát sinh những vấn đề tiêu cực của các nhóm trong khu vực quản lý.
* Các công việc chính:
– Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, giám sát toàn bộ các hoạt động của các nhóm kinh doanh trong khu vực quản lý bao gồm về: Xây dưng kế hoạch, triển khai kế hoạch, phát triển thị trường, chăm sóc khách hàng đúng mục tiêu. Quản lý nhân sự, vận hành của các nhóm, các Hub bán hàng đúng với Qui định, qui trình của công ty.
– Xây dựng, phân bổ các kế hoạch kinh doanh theo Tháng/ Quí tới các Nhóm kinh doanh trong khu vực. Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh.
– Xây dựng, đề xuất cơ cấu, tuyển dụng nhân sự trong khu vực đảm bảo sự ổn định và hiệu quả.
– Xây dựng, Giao mục tiêu, Quản lý, Giám sát việc phát triển kênh bán hàng, thị trường cho từng nhóm và cả khu vực.
– Triển khai, giám sát các chính sách bán hàng, hỗ trợ bán hàng, khuyễn mại trong khu vực
– Giám sát việc thu hồi công nợ đúng qui định qui trình.
– Triển khai các hình thức, biện pháp để thường xuyên và lien tục giám sát các nhóm KD hoạt động đúng mục tiêu, kế hoạch và qui định
– Phối hợp, hỗ trợ với các Trưởng nhóm kinh doanh trong việc thiết lập quan hệ, đàm phán, xử lý các vấn đề với khách hàng.
– Tổ chức đào tạo, triển khai các Qui định, Qui chế, Hướng dẫn đến các thành viên trong nhóm/ khu vực.
– Phối hợp với các bộ phận khác trong cty tổ chức triển khai các hoạt động Marketing, Đánh giá thị trường trong khu vực.
– Thực hiện báo cáo theo đúng Qui định, hướng dẫn. Chất lượng báo cáo phải đảm bảo”

– Giới tính: Nam – Độ tuổi 25 – 35
– Trình độ: Đại học
– Có nhân thân và hộ khẩu thường chú rõ ràng.
– Kinh nghiệm, kỹ năng
– Có kinh nghiệm quản lý bán hàng ít nhất 03 năm.
– Am hiểu thị trường khu vực
– Ưu tiên trong lĩnh vực phân phối hàng tiêu dùng, điện thoại
– Có các kỹ năng: Lãnh đạo, tổ chức, điều hành công việc. Phân tích, tổng hợp thông tin, ra quyết định. Chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong công viêc. Quản lý, hướng dẫn, đào tạo nhân viên. Giao tiếp và thuyết trình tốt
– Sử dụng thành thao máy vi tính, office.
– Có thể đi công tác dài ngày