Hot News
Home / Hồ Chí Minh / [HCM] 04 Nhân Viên Tư Vấn Triển Khai ERP (FINANCE)

[HCM] 04 Nhân Viên Tư Vấn Triển Khai ERP (FINANCE)

Công ty: FPT Software
Ngành nghề việc làm:

Tư vấn
,
CNTT – Phần mềm

Mô tả: – Tham gia dự án với vai trò ERP Application Consultant, phân hệ Finance
– Làm việc với khách hàng, lấy yêu cầu về nghiệp vụ, làm tài liệu Fit Gap Analysis, viết tài liệu
Blueprint
– Tạo Design của functions/reports, phối họp với Technical Consultant (ERP Developer) để
hoàn thành functions/repor…
Lương:
Thương lượng
Địa điểm:
Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 14/06/2018