Hot News
Home / Hồ Chí Minh / [HCM] 10 Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (400 – 700 USD)

[HCM] 10 Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (400 – 700 USD)

Công ty: FPT Software
Ngành nghề việc làm:

Biên phiên dịch (tiếng Nhật)

Mô tả: – Tiếp nhận và quản lý tài liệu, yêu cầu từ Khách hàng Nhật (tiếng Nhật), từ đội dự án (tiếng Việt hoặc tiếng Anh) – Dịch các loại tài liệu đã tiếp nhận theo yêu cầu (Nhật-Việt, Việt/Anh-Nhật), đảm bảo đúng các nguyên tắc, quy trình dịch thuật của Công ty – Dịch các email trao đổi giữa đội dự án v…
Lương:
400USD

700USD

Địa điểm:
Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 14/06/2018