Hot News
Home / Hồ Chí Minh / [HN-HCM] 40 Fresher Java Developers

[HN-HCM] 40 Fresher Java Developers

Công ty: FPT Software
Ngành nghề việc làm:

CNTT – Phần mềm
,
Mới tốt nghiệp / Thực tập

Mô tả: – Tham gia khóa đào tạo dành cho nhân viên mới từ 1-3 tháng – Tham gia các dự án phát triển phần mềm của Công ty sau khi được đào tạo – Địa điểm làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh * QUYỀN LỢI – Phụ cấp đào tạo, tham gia các khóa học kĩ năng mềm, làm việc nhóm, câu lạc bộ ngoại ngữ,v.v… – Trở …
Lương:
Thương lượng
Địa điểm:
Hồ Chí Minh, Hà Nội
Ngày đăng: 16/05/2018