Hot News
Home / Hồ Chí Minh / KẾ TOÁN CÔNG TRÌNH – Công ty CP Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam, Hồ Chí Minh, Kế toán / Kiểm toán | Việc Làm, Tìm Việc, Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm

KẾ TOÁN CÔNG TRÌNH – Công ty CP Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam, Hồ Chí Minh, Kế toán / Kiểm toán | Việc Làm, Tìm Việc, Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm

– Chịu trách nhiệm chính trong công tác tài chính kế toán của đội, công trình mà mình được phân công.

– Tiếp nhận, kiểm tra, hợp đồng thi công, dự toán làm căn cứ đối chiếu và quản lý chi phí thi công (số lượng, đơn giá), đảm bảo nguyên tắc chi phí thi công báo cáo lên Công ty phải phù hợp với khối lượng thi công thực tế và phù hợp với dự toán công trình.

– Cuối tháng tập hợp và lập đầy đủ các chứng từ kế toán hàng tháng theo quy định. Đôn đốc khách hàng bổ sung hóa đơn đầu vào, dự kiến kế hoạch xuất hóa đơn đầu ra và tham mưu việc cân đối thuế phải nộp cho từng công trình một cách hiệu quả.

– Kiểm tra, theo dõi, đối chiếu, lập kế hoạch và thực hiện việc thanh quyết toán công nợ nội bộ (tạm ứng) và công nợ khách hàng thuộc các công trình, dự án mình theo dõi.

– Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các hồ sơ, đề xuất và thực hiện thanh quyết toán.

– Định kỳ (hoặc đột xuất) thực hiện công tác giám sát, kiểm kê vật tư, chi tiêu tài chính tại công trình.

– Trên cơ sở các quy định của Pháp luật và hợp đồng ký kết, thực hiện hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán với chủ đầu tư.

 

– Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

– Nam từ 23 – 40 tuổi, Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm kế toán hoặc các ứng viên mới ra trường có bằng tốt nghiệp Khá, Giỏi.

– Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các chương trình phần mềm nghiệp vụ có liên quan.

– Ưu tiên sử dụng thành thạo phần mềm Fast