Hot News
Home / Hồ Chí Minh / Kế Toán Phải Thu – CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL, Hồ Chí Minh, Kế toán / Kiểm toán | Việc Làm, Tìm Việc, Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm

Kế Toán Phải Thu – CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL, Hồ Chí Minh, Kế toán / Kiểm toán | Việc Làm, Tìm Việc, Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm

Kiểm Chứng Từ – Ghi nhận doanh thu – Clear tiền trên SAP:

– Kiểm chứng từ, ghi nhận doanh thu tại các cửa hàng.

– Kiểm tra doanh số bán hàng hàng ngày và điều chỉnh các tài khoản liên quan trên SAP ( 11323000; 11322000; 3387000 …) vào mỗi tháng.

– Kiểm tra sao kê xác định tiền vào mỗi ngày.

– Kiểm tra, đối chiếu sao kê ngân hàng gởi để xác định tiền đang chuyển cuối tháng.

– Clear công nợ trên SAP cuối mỗi tháng.

Xuất hóa đơn cho shop

– Xuất hóa đơn bán lẻ cho shop.

– Xuất hóa đơn luân chuyển nội bộ, hóa đơn đồng phục..

– Báo cáo thuế mỗi tháng, mỗi quý cho leader.

Báo cáo tiền đang chuyển tổng hợp

– Tổng hợp tiền đang chuyển cuối tháng của tất cả các shop.

– Kiểm tra, đối chiếu tiền đang chuyển với SAP và tiền thực vào với sao kê ngân hàng.

– Hỗ trợ AP hoàn thành sổ phu ngân hàng.

– Kinh nghiệm: 1-2 năm

– Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán

– Năng động, nhiệt huyế trong công việc.