Hot News
Home / Hồ Chí Minh / KẾ TOÁN TRƯỞNG (BIẾT TIẾNG HOA) – Công Ty TNHH Sản Phẩm Kiến Trúc Houztek, Hồ Chí Minh, Kế toán / Kiểm toán | Việc Làm, Tìm Việc, Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm

KẾ TOÁN TRƯỞNG (BIẾT TIẾNG HOA) – Công Ty TNHH Sản Phẩm Kiến Trúc Houztek, Hồ Chí Minh, Kế toán / Kiểm toán | Việc Làm, Tìm Việc, Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm

– Chịu trách nhiệm về việc tổ chức bộ máy kế toán của Công ty, chỉ đạo công tác hạch toán kế toán của Công ty
– Lập và hướng dẫn thực hiện các quy trình liên quan đến hoạt động của Phòng kế toán.
– Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nghiệp vụ hàng ngày của các kế toán viên: thu, chi, nhập xuất, bán hàng, ngân hàng, lập sổ sách, lưu trữ chứng từ…xử lý các vấn đề phát sinh trong phòng.
– Lập kế hoạch và đảm bảo kế hoạch tài chính: trả nợ ngân hàng, mua hàng, thanh toán cho nhà cung cấp, các khoản phát sinh khác.
– Lập báo cáo kết quả hoạt động SX – KD hàng tháng, hàng năm hoặc theo yêu cầu của BGĐ Công ty tại từng thời điểm
– Tổng hợp, phân tích số liệu của các hoạt động SX – KD giúp cho BGĐ đưa ra phương án kinh doanh tối ưu.
– Thuế lập BC tài chính thuế hàng năm Công ty
– Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ.
– Sẽ trao đổi thêm khi trực tiếp PV.

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, tài chính, kiểm toán.
– Có nghiệp vụ kế toán, khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
– Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
– Yêu cầu biết tiếng Hoa nghe nói đọc viết
– Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật.