Hot News
Home / Hồ Chí Minh / KẾ TOÁN TRƯỞNG KINH NGHIỆM NGÀNH DƯỢC PHẨM – CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT), Hồ Chí Minh, Kế toán / Kiểm toán | Việc Làm, Tìm Việc, Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm

KẾ TOÁN TRƯỞNG KINH NGHIỆM NGÀNH DƯỢC PHẨM – CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT), Hồ Chí Minh, Kế toán / Kiểm toán | Việc Làm, Tìm Việc, Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm

– Kiểm soát quản lý phòng kế toán (bao gồm Thủ kho và Nhân viên Giao Nhận), xây dựng quy trình phòng kế toán sao cho phù hợp với giai đoạn phát triển của Công ty.
– Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc các kế toán viên hoàn thành nhiệm vụ.
– Kiểm tra, theo dõi và ký duyệt đơn đặt hàng và kế hoạch dự trù sản xuất cho Nhà Máy.
– Kiểm tra Kho nội bộ đột xuất và lập biên bản sai phạm (nếu có).
– Giám sát việc đối chiếu Kho định kỳ hàng tháng.
– Kiểm tra tính hợp lý các nghiệp vụ kế toán phát sinh, kiểm soát tính hợp lý các chứng từ kế toán.
– Cập nhật thông tư, nghị định áp dụng vào công việc và nghiệp vụ kế toán.
– Kiểm soát các khoản công nợ, xử lý các khoản nợ phải thu, phải trả, các khoản nợ khó đòi. Điều hành hướng dẫn kế toán viên thu hổi công nợ.
– Kiểm soát kế hoạch thu chi, lên kế hoạch chi hàng tháng
– Kiểm soát hợp đồng, hóa đơn đầu ra đầu vào.
– Thực hiện vay ngân hàng và các khoản thanh toán.
– Duyệt đơn hàng xuất trong ngày theo chương trình bán hàng đã được BGĐ ban hành.
– Quản lý doanh số bán hàng hàng ngày, theo dõi doanh thu bán hàng.
– Kiểm soát qũy và hàng tồn kho hàng ngày.
– Kiểm soát các nghiệp vụ thanh toán liên quan đến tiền mặt.
– Kiểm soát các nghiệp vụ thanh toán liên quan đến tiền gửi ngân hàng.
– Ký duyệt các báo cáo phòng kế toán.
– Thực hiện báo cáo tài chính nôi bộ gởi cho BGĐ theo hàng tuần, hàng tháng.
– Thực hiện báo cáo lưu chuyển tiền tệ gởi cho BGĐ khi có yêu cầu.
– Thực hiện kế hoạch chi trả theo bảng thời gian cố định để BGĐ ký duyệt.
– Phân tích lãi lỗ theo tháng, quý
– Cân đối tài chính trong tháng
– Báo cáo lãi lỗ từng chương trình bán hàng đã chạy trong tháng.
– Kiểm tra, đối chiếu tài sản theo quý.
– Dự trù ngân sách cho kế hoạch chi hàng tháng của nội bộ và khách hàng.
– Thực hiện và chịu trách nhiệm với cơ quan thuế về báo cáo thuế và báo cáo tài chính.
– Quyết toán thuế.
– Chịu trách nhiệm và kiểm tra tính chính xác, trung thực của các báo cáo tài chính theo tháng, quý, năm.
– Thực hiện những nhiệm vụ khác do BGĐ giao phó.

– Kiến thức: Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, Có bằng Kế toán trưởng, tin học văn phòng, tiếng Anh trình độ B trở lên. Kinh nghiệm làm KTT từ 5 năm
– Kỹ năng:
+ Linh hoạt giải quyết vấn đề.
+ Đào tạo các kế toán viên
+ Giao tiếp tốt
+ Làm việc nhóm 
+ Phẩm chất đạo đức: trung thực, nhanh nhẹn.