Hot News
Home / Hồ Chí Minh / Nhân Viên ISO – Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp), Hồ Chí Minh, Môi trường / Xử lý chất thải | Việc Làm, Tìm Việc, Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm

Nhân Viên ISO – Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp), Hồ Chí Minh, Môi trường / Xử lý chất thải | Việc Làm, Tìm Việc, Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm

– Hỗ trợ Trưởng Ban trong việc xây dựng, sửa đổi các tài liệu cần thiết của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.
– Hỗ trợ các đơn vị xây dựng quy chế, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu theo quy định của tiêu chuẩn ISO 9001.
– Theo dõi, kiểm tra việc áp dụng tài liệu đã ban hành, lưu trữ tài liệu, hồ sơ của các đơn vị.
– Tổ chức hướng dẫn, phổ biến các tài liệu đã duyệt ban hành cho CBCNV.
– Thực hiện đánh giá nội bộ, họp xem xét của lãnh đạo định kỳ theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 tại Công ty.
– Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, hồ sơ, hỗ trợ các đơn vị liên quan trong các cuộc đánh giá bên ngoài.
– Kiểm soát các điểm không phù hợp về ISO 9001 tại các đơn vị.
– Tra cứu, cập nhật và nhận dạng áp dụng các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm, đo lường chất lượng.
– Kiểm tra việc tuân thủ các văn bản pháp luật, quy phạm kỹ thuật về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, hóa chất cho Công ty.
– Giám sát, theo dõi, kiểm tra việc tuân thủ của các đơn vị về nội quy, quy định ATLĐ – VSMT – PCCC theo quy định pháp luật và quy định của Công ty.
– Theo dõi, tổng hợp mục tiêu chất lượng của các phòng/ ban gởi về cho Ban ISO&6s.
– Thực hiện sắp xếp, phân công lịch chụp hình 6s cho các thành viên Ban ISO&6s.
– Tổ chức hướng dẫn, phổ biến các kiến thức, nội quy, 6s cho CBCNV trong Công ty.
– Kiểm soát hành động khắc phục, các mối nguy, rủi ro và cải tiến về chất lượng, môi trường và an toàn tại các đơn vị.
– Kiểm tra, kiểm soát công tác sử dụng, bảo quản, hiệu chuẩn thiết bị đo lường của các đơn vị.
– Đề xuất, tham mưu cho Trưởng Ban các phương án nhằm cải tiến các hệ thống quản lý của Công ty.
– Kiểm tra công tác VSMT, quản lý, phân loại chất thải tại các đơn vị.
– Kiểm tra công tác PCCC và công tác bảo quản phương tiện PCCC của các đơn vị.
– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Ban.

– Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: về Quản trị kinh doanh, Quản trị chất lượng, chuyên ngành về Môi trường, kỹ thuật, hoặc các chuyên ngành có liên quan.
– Có hơn 01 năm kinh nghiệm làm công tác về quản lý chất lượng, kỹ thuật, đo lường, môi trường hoặc đã từng đảm nhận các vị trí tương đương.
– Có chứng chỉ đánh giá viên nội bộ ISO 9001.
– Ngoại hình dễ nhìn