Hot News
Home / Hồ Chí Minh / Nhân viên kế toán và điều phối – TNF – Công ty CP Trung Nguyên Franchising, Hồ Chí Minh, Thư ký / Hành chánh | Việc Làm, Tìm Việc, Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm

Nhân viên kế toán và điều phối – TNF – Công ty CP Trung Nguyên Franchising, Hồ Chí Minh, Thư ký / Hành chánh | Việc Làm, Tìm Việc, Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm

– Theo dõi tiến độ dự án và điều phối các phòng ban khác để hoàn thành công trình theo tiến độ.

– Lập hợp đồng và thủ tục thanh toán cho nhà thầu.

– Mời thầu và chọn thầu xây dựng theo quy trình xây dựng quán điểm.

– Lập và trình duyệt tờ trình chủ trương xây dựng quán.

– Lập kế hoạch tiến độ cho công trình.

– Lưu trữ hồ sơ hoàn công công trình khoa học, dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy.

– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công công của Quản lý trực tiếp.

* Yêu cầu về trình độ:

– Nữ, tốt nghiệp Trung cấp trở lên

* Yêu cầu về kinh nghiệm:

– Ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương 

– Có kinh nghiệm hành chính/thư ký/ điều phối

* Yêu cầu về kỹ năng:

– Kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, phân tích và tổng hợp báo cáo tốt.

– Khả năng tổ chức, sắp xếp, điều phối dự án.

– Sử dụng thành  vi tính văn phòng cơ bản