Hot News
Home / Hồ Chí Minh / NHÂN VIÊN KINH DOANH – Công Ty TNHH Minh Tuệ, Hồ Chí Minh, Bán hàng | Việc Làm, Tìm Việc, Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm

NHÂN VIÊN KINH DOANH – Công Ty TNHH Minh Tuệ, Hồ Chí Minh, Bán hàng | Việc Làm, Tìm Việc, Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm

– Đảm nhận toàn bộ công việc theo chức năng nhiệm vụ của Phòng KD và theo sự chỉ đạo Ban Giám đốc.
– Xây dựng quy trình, quy chế quản lý dự án mà công ty tham gia với vai trò là Chủ đầu tư trình Ban Giám đốc phê duyệt;
– Tiến hành xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai đối với từng dự án cụ thể.
– Phụ trách hoạt động kinh doanh của Công ty
– Lập kế hoạch, tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh trong bộ phận phù hợp mục tiêu công ty.
– Quản lý, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu công việc, doanh số được giao và đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên trong bộ phận.
– Phối hợp với các Phòng/ Ban có liên quan trong việc giao kết, thực hiện hợp đồng và giải quyết các phát sinh liên quan.
– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc

– Thành thạo sử dụng Ngoại ngữ Tiếng Anh, tương đương TOEIC 500 trở lên.
– Thành thạo các kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc, phân tích, tổng hợp, làm báo cáo, giao tiếp tốt, thuyết trình tốt, linh hoạt, nhạy bén trong xử lý tình huống.
– Sử dụng tốt các phần mềm kỹ thuật phục vụ cho công việc.
– Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhân viên kinh doanh. Ưu tiên các ứng viên đã làm ở vị trí tương đương tại các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực Y tế.