Hot News
Home / Hồ Chí Minh / Nhân Viên Marketting – Công Ty CP Silkroad Vina, Hồ Chí Minh, Quảng cáo / Khuyến mãi / Đối ngoại | Việc Làm, Tìm Việc, Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm

Nhân Viên Marketting – Công Ty CP Silkroad Vina, Hồ Chí Minh, Quảng cáo / Khuyến mãi / Đối ngoại | Việc Làm, Tìm Việc, Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm

SILKROAD VINA JSC là công ty con thứ hai được thành lập ở nước ngoài của SILKROAD C&T, được xây dựng tại miền nam của Việt Nam(Thành phố Hồ Chí Minh).

Cùng với công ty cổ phần SILKROAD HANOI JSC, chúng tôi hướng đến mục tiêu dẫn đầu thị trường Châu Á, bao gồm cả Việt Nam, bằng cách cung cấp những công nghệ khác biệt và chăm sóc cho sự hài lòng của khách hàng.

Lĩnh vực kinh doanh : Phụ gia hóa học, Phụ gia đặc thù, Phụ gia trợ nghiền

Hiện nay do nhu cầu phát triển, chúng tôi cần tuyển nhân sự cho vị trí sau: