Hot News
Home / Hồ Chí Minh / NV PHÁT TRIỂN SP

NV PHÁT TRIỂN SP

Công ty: HACA
Ngành nghề việc làm:

Nghệ thuật / Thiết kế / Giải trí
,
Thời trang

Mô tả: – Phát triển mẫu mới dựa trên các mẫu SP cũ
– Đưa ra yếu tưởng thiết kế SP mới
– Dự toán giá thành cho SP
Lương:
Thương lượng
Địa điểm:
Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 14/05/2018