Hot News
Home / Hồ Chí Minh / Operator – Nhân Viên Vận Hành

Operator – Nhân Viên Vận Hành

Công ty: Coca-Cola Viet Nam
Ngành nghề việc làm:

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí
,
Mới tốt nghiệp / Thực tập
,
Điện / Điện tử

Mô tả: – Vận hành máy, đảm bảo máy chạy tốt, kiểm tra và phát hiện các hư hỏng máy và chất lượng có thể khắc phục các hư hỏng nhỏ
– Thực hiện GMP và các cải tiến, BEC, SME.
Lương:
Thương lượng
Địa điểm:
Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 17/10/2018