Hot News
Home / Hồ Chí Minh / PGĐ TRUNG TÂM KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ – Công Ty CP Tổng Công Ty Thương Mại và Dịch Vụ Đức Tín Thành Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Xây dựng | Việc Làm, Tìm Việc, Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm

PGĐ TRUNG TÂM KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ – Công Ty CP Tổng Công Ty Thương Mại và Dịch Vụ Đức Tín Thành Sài Gòn, Hồ Chí Minh, Xây dựng | Việc Làm, Tìm Việc, Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm

– Hỗ trợ Giám đốc xây dựng, theo dõi triển khai toàn bộ kế hoạch SXKD

– Phối hợp với các phòng ban-đơn vị, xây dựng, phân bổ kế hoạch SXKD

– Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch 

– Tiếp cận dự án đầu tư giai đoạn lập nghiên cứu khả thi, thẩm định dự án đầu tư;

– Tiếp nhận, kiểm tra hiện trường, hồ sơ dự án để tổ chức công tác đầu tư;

– Chuẩn bị nội dung và tài liệu để Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tiếp xúc, đàm phán với các đối tác trong và ngoài nước về hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết thực hiện dự án;

– Phối hợp thẩm định hồ sơ các giai đoạn triển khai dự án do Ban quản lý dự án và các trung tâm, phòng ban thực hiện;

– Theo dõi cập nhật và tổng hợp tình hình triển khai các dự án đang đầu tư xây dựng;

– Các loại báo cáo: Phương án đầu tư dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, các kế hoạch năm, quý, tháng’

– Quản lý các hợp đồng kinh tế (quá trình đàm phán, ký kết, thực hiện, thanh lý hợp đồng)

– Quản lý dự án đầu tư quá trình triển khai dự án;

– Thực hiện kế hoạch đấu thầu, mua sắm trang thiết bị trong đầu tư xây dựng và máy móc phục vụ hoạt động SXKD;

– Phối hợp, trao đổi thông tin giữa các phòng ban và các Công ty thành viên;

– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty.

– Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc, Kinh tế – Xây dựng, Tài chính – Đầu tư.

– Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

– Có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư dự án, lập dự toán, lập báo cáo đầu tư, lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật.

– Khả năng đi công tác theo yêu cầu công việc

– Giới tính: Nam/Nữ

– Độ tuổi: 25 – 35

– Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc cao.