Hot News
Home / Hồ Chí Minh / Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự – Công Ty TNHH TM – DV – SX Trang Trí Nội Thất LECADE, Hồ Chí Minh, Thư ký / Hành chánh | Việc Làm, Tìm Việc, Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm

Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự – Công Ty TNHH TM – DV – SX Trang Trí Nội Thất LECADE, Hồ Chí Minh, Thư ký / Hành chánh | Việc Làm, Tìm Việc, Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm

* Nhiệm vụ chính:
– Xây dựng cơ cấu bộ máy tổ chức và hoạch định chiến lược nguồn nhân lực trong công ty;
– Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng (ISO): Quy chế quản trị, bản mô tả công việc, quy chế tiền lương, quy chế đào tạo, quy chế tuyển dụng, quy chế khen thưởng, Nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể, thang bảng lương, tiêu chí đánh giá, quy trình cấu trúc văn bản, quy định sử dụng xe ô tô, văn hóa doanh nghiệp v.v.;
– Lập kế hoạch ngân sách nhân sự hàng năm, quý, tháng;
– Lập kế hoạch tuyển dụng, ngân sách tuyển dụng hàng năm, quý, tháng và thực hiện công tác tuyển dụng;
– Lập kế hoạch đào tạo và ngân sách đào tạo hàng năm, quý, tháng và thực hiện công tác đào tạo (Đứng lớp thuyết trình, triển khai các quy chế, quy trình, quy định của Công ty);
– Lập kế hoạch chi phí hành chính như: Văn phòng phẩm, điện, nước, nhiên liệu, tổ chức sự kiện, duy tu bảo dưỡng v..v……..;
– Hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát nhân viên thực hiện đúng các quy chế, quy trình, quy định đã ban hành;
– Phân công công việc cho nhân viên thuộc bộ phận và kiểm tra, kiểm soát công việc của nhân viên;
– Tính lương và thực hiện các thủ tục hồ sơ BHXH, BHYT, BHTN với cơ quan BHXH;
– Tính thuế TNCN và quyết toán TNCN với cơ quan thuế;
– Quản lý cập nhật dữ liệu hồ sơ, lý lịch của CBCNV toàn Công ty;
– Theo dõi biến động tăng, giảm nhân sự của Công ty;
– Ra quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động;
– Thực hiện khai báo, báo cáo thống kê về tình hình lao động, BHXH, tai nạn định kỳ, đột xuất theo quy định pháp luật và BTGĐ;
– Theo dõi nghỉ phép CBCNV;
– Hướng dẫn hội nhập cho nhân viên mới;
– Soạn thảo HĐLĐ, phụ lục HĐLĐ của CBCNV;
– Theo dõi chính sách phúc lợi và chăm lo đời sống của CBCNV;
– Giải quyết các vướng mắc của toàn thể CBNV;
– Làm việc với chính quyền địa phương khi có yêu cầu;
– Nắm vững về Luật Lao động; Luật BHXH; Luật Thuế TNCN;
– Tham gia công tác đoàn thể;
– Tổ chức phương án phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động và tập huấn theo định kỳ;
– Soạn thảo văn bản;
– Lưu trữ hồ sơ;
– Tổ chức hội nghị, hội họp, lễ khởi công, sự kiện v..v…;
– Quản lý văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng, công cụ dụng cụ v.v…;
– Quản lý, điều phối, giám sát hoạt động xe ô tô;
– Xây dựng các biểu mẫu áp dụng Công ty;
– Thực hiện thủ tục hồ sơ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thay đổi người đại diện pháp luật, ngành nghề kinh doanh v.v…
– Báo cáo định kỳ Ban TGĐ các công việc thực hiện trong tháng và lập kế hoạch công việc tháng tiếp theo;
– Thực hiện các công việc khác do BTGĐ Công ty giao.

– Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Quản lý Hành chính, Quản trị Nhân lực, Luật..và các ngành có liên quan.
– Có kỹ năng tốt về công tác quản lý, sắp xếp tổ chức triển khai công việc.
– Có kỹ năng tốt về việc lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu làm việc cho bộ phận và cá nhân.
– Có kỹ năng tốt về việc tiếp nhận thông tin, truyền đạt thông tin, đàm phán và thuyết phục.
– Có kỹ năng lắng nghe và hiểu ý tốt.
– Có tính chủ động, sáng tạo trong công việc.
– Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, powerpoint).
– Trung thực, có đạo đức nghề nghiệp.
– Hòa nhã, thân thiện và cởi mở.
– Dễ thích nghi với môi trường mới, có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc.
– Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc.
– Nhiệt tình, có định hướng làm việc lâu dài, ổn định.