Hot News
Home / Hồ Chí Minh / [PHONG VŨ COMPUTER_HCM] NHÂN VIÊN KINH DOANH NGÀNH HÀNG – Công Ty CP TM-DV Phong Vũ, Hồ Chí Minh, Bán hàng | Việc Làm, Tìm Việc, Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm

[PHONG VŨ COMPUTER_HCM] NHÂN VIÊN KINH DOANH NGÀNH HÀNG – Công Ty CP TM-DV Phong Vũ, Hồ Chí Minh, Bán hàng | Việc Làm, Tìm Việc, Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm

* Vai trò và trách nhiệm:

– Nhân viên Kinh doanh Ngành hàng thuộc Phòng Ngành hàng là một trong hai bộ phận chính của Ngành hàng, bao gồm Kinh doanh Ngành hàng và Vân hành Ngành hàng. Bộ phận này phụ trách các công việc sau:

– Là đầu mối làm việc với Hãng và Nhà phân phối về sản phẩm, các chính sách mua/bán hàng, các chương trình bán hàng, …

– Hỗ trợ các kênh bán hàng trong việc bán hàng.

– Đánh giá hiệu quả bán hàng tại các chi nhánh, kênh bán hàng để có sự điều phối hàng hoá cho phù hợp với hoạt động của từng chi nhánh, kênh bán hàng.

– Điều hành và thực hiện các chiến lược nhập hàng và quản lý hàng tồn kho.

– Theo dõi và đánh giá để đề xuất cải tiến nhằm giảm chi phí và tăng hiệu quả hoạt động nhập hàng và quản lý hàng tồn kho.

– Đánh giá sự biến động của giá cả hàng hoá, tình hình thị trường, hoạt động bán hàng của công ty để có kế hoạch nhập hàng phù hợp.

* Trách nhiệm của Nhân viên Kinh doanh Ngành hàng:

– Dự đoán xu hướng giá, thay đổi nhu cầu của thị trường và ảnh hưởng đến hoạt động của công ty để thay đổi phương án nhập hàng và quản lý hàng tồn kho phù hợp.

– Theo dõi, phân tích và dự đoán những biến động về hoạt động kinh doanh của các kênh bán hàng để có phương án nhập hàng và phân phối hàng hoá phù hợp.

– Dự kiến nhu cầu đối với từng nhóm vật tư theo chi nhánh, kênh bán hàng tại từng địa bàn để lên kế hoạch dự trữ và phân phối hàng hoá.

– Đánh giá lượng bán hàng của các hàng trưng bày tại chi nhánh để điều phối và thay đổi hàng trưng bày một cách hiệu quả và phù hợp với nhu cầu của từng chi nhánh, từng vùng miền.

– Đánh giá các yêu cầu gọi hàng dự trữ của các chi nhánh, các miền.

– Chủ động theo dõi, đánh giá và kiểm soát số ngày và giá trị tồn kho của từng vật tư, nhóm vật tư. Xem xét thay chính sách quản lý hàng tồn kho phù hợp cho từng giai đoạn hoạt động của công ty.

– Chủ động đưa ra các phương án hiệu quả để quản lý hàng sắp ra mẫu mới và giảm số ngày tồn kho để giúp hạn chế thiệt hại.

– Trình bày cho Ban giám đốc Ngành hang về phân tích thị trường và khả năng tăng trưởng của nhóm ngành hàng đang phụ trách, từ đó có quyết định kinh doanh phù hợp.

– Các công việc khác do Ban Giám đốc ngành hàng và Ban lãnh đạo giao phó.

* Giao tiếp nội bộ và bên ngoài:

– Giao tiếp với nội bộ:

– Giám đốc / Trưởng các bộ phận kinh doanh, các quản lý chi nhánh.

– Bộ phận Marketing, Bộ phận Bảo hành, Bộ phận Kế toán.

* Giao tiếp với bên ngoài:

– Các đơn vị phân phối, các hãng IT.

– Các công ty bán lẻ hàng IT.

– Các đơn vị vận chuyển hàng hoá.

– Có hiểu biết về 1 trong các dòng sản phẩm/ngành hàng mà PV đang kinh doanh.

– Có kỹ năng làm việc nhóm;

– Chịu được áp lực về khối lượng công việc và yêu cầu hoàn thành trong thời gian ngắn;

– Có kỹ năng thu thập và phân tích dữ liệu chuyên sâu;

– Nhậy cảm với các biến động của thị trường;

– Có tinh thần làm việc cao, tự chủ trong công việc.

– Kỹ năng giao tiếp tốt, mạch lạc; thái độ thân thiện và nhã nhặn với mọi người.