Hot News
Home / Hồ Chí Minh / Soft Line Inspector_HCM

Soft Line Inspector_HCM

Công ty: SGS Vietnam Ltd.
Ngành nghề việc làm:

Dệt may / Da giày
,
Quản lý chất lượng (QA / QC)

Mô tả: – Executive daily inspections in accordance with SOP’s and instructions. – Make reports following SOP – Comply with the Client and SGS Procedures. – All details will be discussed during interview.
Lương:
Thương lượng
Địa điểm:
Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 15/06/2018