Hot News
Home / Hồ Chí Minh / TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC ( TIẾNG TRUNG) – CÔNG TY TNHH TM DV XUẤT NHẬP KHẨU MIHOUSE, Hồ Chí Minh, Thư ký / Hành chánh | Việc Làm, Tìm Việc, Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC ( TIẾNG TRUNG) – CÔNG TY TNHH TM DV XUẤT NHẬP KHẨU MIHOUSE, Hồ Chí Minh, Thư ký / Hành chánh | Việc Làm, Tìm Việc, Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm

* Tham mưu, trợ giúp Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, cụ thể:
+ Nắm bắt tình hình thị trường và kinh doanh của Công ty, tổng hợp thông tin, tư vấn cho Giám đốc về mặt pháp luật, kinh tế liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của Công ty;
+ Tham mưu, hỗ trợ Giám đốc trong việc hoạch định và triển khai các chiến lược mục tiêu, giải pháp và các kế hoạch phát triển chung của Công ty và từng Phòng, Bộ phận, Chi nhánh, Cơ sở;
+ Sắp xếp, triển khai các kế hoạch phát triển kinh doanh từ Giám đốc tới các Phòng, Bộ phận, Chi nhánh, Cơ sở; Hỗ trợ Giám đốc trong việc điều hành, giám sát, đôn đốc, các Phòng, Bộ phận, Chi nhánh, Cơ sở trong việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công;
+ Tổng hợp, đánh giá và lập báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty, các Phòng, Bộ phận, Chi nhánh, cơ sở và tham mưu kịp thời cho Giám đốc các giải pháp đảm bảo công việc thực hiện mang lại hiệu quả;
+ Tham vấn cho Trưởng các Phòng, Bộ phận, Chi nhánh, cơ sở trong việc: lập mục tiêu, kế hoạch hoạt động trong từng tháng, quý, 06 tháng, năm và hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động của các đơn vị theo yêu cầu của Giám đốc.
+ Hỗ trợ, phối hợp các bộ phận trong việc tổ chức các sự kiện, quảng bá thương hiệu,…;
+ Tham gia cùng Giám đốc hoặc thay mặt Giám đốc trong các hoạt động đối nội, đối ngoại;
* Trợ giúp Giám đốc điều hành công việc hàng ngày
– Lên lịch và sắp xếp lịch làm việc của Giám đốc, sắp xếp, chuẩn bị các tài liệu; chuẩn bị các nội dung đi công tác của Giám đốc;
– Tham gia lập kế hoạch, chương trình, tổ chức hội nghị, các cuộc họp giao ban; lên danh sách thành phần tham dự và chuẩn bị địa điểm, các tài liệu liên quan đến cuộc họp;
– Ghi chép và ghi các biên bản, các thông báo kết luận của Giám đốc tại các cuộc họp, các buổi làm việc.

– Nữ, ngoại hình ưa nhìn
– Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành tiếng Trung. 
– Có kinh nghiệm 03 năm tại vị trí thư ký giám đốc, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty kinh doanh bán lẻ, dịch vụ
– Tiếng Trung thành thạo nghe nói đọc viết
– Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, phân tích và tổng hợp báo cáo. 
– Khả năng làm việc độc lập, xử lý tình huống tốt.
– Kinh nghiệm 2-3 năm
– Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, phân tích và tổng hợp báo cáo; 
– Khả năng làm việc độc lập, xử lý tình huống tốt. 
– Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.