Hot News
Home / Hồ Chí Minh / Trưởng Nhóm Thu Hồi Nợ Tại Nhà – Hồ Chí Minh

Trưởng Nhóm Thu Hồi Nợ Tại Nhà – Hồ Chí Minh

Công ty: FE Credit
Ngành nghề việc làm:

Dịch vụ khách hàng
,
Tài chính / Đầu tư

Mô tả: – Quản lý nhóm thu hồi nợ tại địa bàn (15-20 bạn) – Kiểm tra và đối chiếu thông tin. – Thu thập và cập nhật thông tin khách hàng – Hỗ trợ điều tra chống lừa đảo theo quy định của công ty – Đưa ra kết quả nhận xét về hồ sơ của khách hàng – Đi thị trường hỗ trợ thu hồi nợ. – Làm báo cáo tình hìn…
Lương:
Cạnh tranh
Địa điểm:
Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 06/01/2018