Hot News
Home / Hồ Chí Minh / TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ – CÔNG TY TNHH XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP & TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VĂN LANG, Hồ Chí Minh, Nhân sự | Việc Làm, Tìm Việc, Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ – CÔNG TY TNHH XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP & TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VĂN LANG, Hồ Chí Minh, Nhân sự | Việc Làm, Tìm Việc, Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm

* Công tác nhân sự:
– Xây dựng nội quy, quy chế toàn công ty.
– Xây dựng thỏa ước lao động, thang bảng lương
– Lập các quyết định, công văn, thông báo liên quan đến công tác HCNS và  theo yêu cầu của BGĐ.
– Quản lý việc tổ chức thực hiện toàn bộ công việc của Phòng hành chánh Nhân Sự (tuyển dụng, đào tạo, môi trường làm việc, nghỉ phép, lương tháng, họp giao ban, BHXH, BHYT, BH Thất Nghiệp, BH tai nạn, Công đoàn,…);
– Phân công công việc cho các nhân viên thuộc phòng và quản lý, giám sát các công việc đã giao;
– Hướng dẫn, đào tạo cho các nhân viên thuộc phòng thực hiện đầy đủ theo các quy định công việc thuộc phòng Nhân Sự;
– Giải quyết các khiếu nại và khiếu kiện về chế độ quyền lợi của cán bộ, công nhân viên trong quyền hạn cho phép;
– Báo cáo cho BGĐ về những việc không phù hợp phát sinh để có hướng xử lý thích hợp;
– Thực hiện chương trình đánh giá đúng quy định. Đề xuất thưởng, phạt, nâng hạ bậc lương, điều chuyển phù hợp…
– Bố trí nhân sự đúng người đúng việc và tối ưu hóa hiệu quả việc sử dụng nguồn nhân lực phụ trách.
– Quản lý việc tuyển dụng lao động đảm bảo cung cấp đủ lượng lao động theo yêu cầu tuyển dụng.
* Công tác Hành chính:
* Tham mưu cho BGĐ xây dựng kiện toàn, cải tiến và áp dụng cơ chế quản lý hành chính của cty:
– Cải tiến và tham mưu cơ chế điều hành, báo cáo phản hồi thông tin giữa các cấp quản lý, bộ phận trong công ty.
– Nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các quy trình, thủ tục, biểu mẫu phục vụ quản lý, điều hành nội bộ.
– Tổ chức phổ biến, hướng dẫn, giám sát các phòng ban  thực hiện đúng theo hệ thống đã thiết lập.
* Chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ và quản lý thông tin nội bộ trong cty, thông tin đến và đi:
– Tổ chức xây dựng và hướng dẫn nhân viên thực hiện các quy định về soạn thảo, ban hành lưu trữ văn bản, quản lý thông tin, sử dụng con dấu.
– Chỉ đạo nhân viên soạn thảo các tài liệu theo yêu cầu và kiểm duyệt lần cuối trước khi trình BGĐ.
– Chỉ đạo, giám sát nhân viên thực hiện lưu trữ, bảo mật các thông tin, hồ sơ chứng từ của cty thuộc phạm vi quản lý.
– Chỉ đạo, giám sát nhân viên trong việc tiếp nhận, xử lý các thông tin(điện thoại, fax, thư tín, email…) đến công ty và từ công ty ra bên ngoài.
* Chỉ đạo tổ chức quản lý trang thiết bị, phương tiện và cơ sở hạ tầng trong công ty:
– Lập kế hoạch mua sắm, cấp phát và giám sát việc sử dụng văn phòng phẩm, máy móc, trang thiết bị văn phòng.
– Theo dõi họat động của hệ thống máy móc, trang thiết bị cơ sở hạ tầng văn phòng và khắc phục sửa chữa các sự cố.
* Tham gia tổ chức thiết lập, tạo dựng phát triển uy tín, thương hiệu của công ty:
– Chỉ đạo tổ chức tiếp đón, hướng dẫn khách đến liên hệ công tác, làm việc tại công ty.
– Tiếp nhận yêu cầu và chuyển đến BGĐ, các phòng ban, bộ phận giải quyết công việc liên quan..
– Tham mưu cho BGĐ và phối hợp với các bộ phận chuyên môn xây dựng các văn bản tài liệu giới thiệu công ty và phối hợp tổ chức các chương trình, sự kiện quảng bá hình ảnh công ty.
* Tổ chức chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên công ty:
– Đảm bảo các chế độ phúc lợi đã cam kết cho người lao động.
– Tổ chức các hoạt động tập thể, phong trào.
* Thực hiện các công việc khác liên quan hoặc theo yêu cầu:
– Tham gia các hội nghị, họp, thảo luận của công ty.
– Tham gia thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ.