Hot News
Home / Hồ Chí Minh / [VINGROUP] Chuyên Viên Phát Triển Văn Hóa – Truyền Thông Nội Bộ Khu Vực TP HCM – Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh và Thương Mại Dịch Vụ Vinpro, Hồ Chí Minh, Quảng cáo / Khuyến mãi / Đối ngoại | Việc Làm, Tìm Việc, Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm

[VINGROUP] Chuyên Viên Phát Triển Văn Hóa – Truyền Thông Nội Bộ Khu Vực TP HCM – Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh và Thương Mại Dịch Vụ Vinpro, Hồ Chí Minh, Quảng cáo / Khuyến mãi / Đối ngoại | Việc Làm, Tìm Việc, Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm

– Xây dựng kế hoạch Phát triển văn hóa theo tình hình thực tế tại Vinpro, đảm bảo bám sát chủ trương của khối PTVH – Ban Nhân sự Tập đoàn.
– Xây dựng và phát triển phong trào văn thể, tổ chức các sự kiện, các hoạt động văn thể, câu lạc bộ nhằm mục tiêu PTVH trong phạm vi Vinpro.
– Triển khai đầy đủ và đúng định hướng các chương trình/chiến dịch PTVH do Tập đoàn phát động; hỗ trợ Khối PTVH trong các công tác tổ chức, truyền thông theo phân công cụ thể.
– Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng mới và quản trị các kênh truyền thông nội bộ của Vinpro, đảm bảo các thông tin nội bộ được thông suốt trên toàn Vinpro, truyền tải đầy đủ qua các cấp; đồng thời tiếp nhận xà xử lý kịp thời ý kiến phản hồi từ phía CBNV (nếu có).
– Sản xuất các ấn phẩm truyền thông cho Vinpro theo định hướng từ Tập đoàn.
– Thực hiện khảo sát MTLV tại Vinpro định kỳ 03 tháng/lần.
– Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo/hội thảo theo kế hoạch, chủ động học hỏi nâng cao năng lực bản thân nhằm đáp ứng nhu cầu công việc, hiểu và hành động theo các giá trị Văn hóa Vingroup.

– Nam/Nữ, Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành báo chí, truyền thông, PR – Marketing…
– 02 năm kinh nghiệm trở lên trong công tác truyền thông nội bộ tại doanh nghiệp có quy mô từ 200NS trở lên
– Lên ý tưởng, viết và triển khai đề tài tốt, tư duy sáng tạo, phù hợp với tổ chức
– Khả năng thiết lập mối quan hệ, kết nối giữa các bộ phận trong toàn Công ty
– Năng động, không ngại di chuyển, tiếng Anh tốt là một lợi thế.