Hot News

Nhân Viên Kỹ Thuật Viễn Thông – Công Ty Cổ Phần Viễn Thông – Tin Học Bưu Điện, Hồ Chí Minh, Viễn Thông | Việc Làm, Tìm Việc, Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm

* Nhân viên kỹ thuật nhóm Tin học: – Khảo sát, lắp đặt thiết bị viễn thông, mạng, điện nhẹ. – Giám sát thi công các công trình viễn thông, trung tâm dữ liệu. – Thực hiện đo kiểm, nghiệm thu theo quy trình. – Cấu hình, cài đặt thiết …

Chi tiết

Brand PR Supervisor – CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ (DIGIWORLD CORPORATION), Hồ Chí Minh, Quản lý điều hành | Việc Làm, Tìm Việc, Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm

– Lên kế hoạch, triển khai và thực hiện các chiến lược, chiến dịch truyền thông cho các nhãn hàng do DGW phân phối nhằm cải thiện, nâng cao uy tín công ty, uy tín nhãn hàng và doanh số bán hàng. Đảm bảo sự hài lòng của hãng với …

Chi tiết