Hot News
Home / SInh Viên / Việc Làm Nhân Viên Social Marketing Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt 3489187

Việc Làm Nhân Viên Social Marketing Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt 3489187

[Đại Việt] Chuyên Viên Kinh Doanh – Telesales

Mức lương:
15-20 triệu

Địa điểm:

Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Khánh Hòa

Hạn nộp: 14-05-2017